Krąg Biblijny

Opiekun: ks. Piotr Wróbel
Spotkania: co drugi wtorek miesiąca, od 19.00 do 20.30, w salce

Dlaczego Krąg Biblijny?

Na spotkaniach Kręgu Biblijnego gromadzą się osoby chcące poznawać i odkrywać tajemnice Pisma Świętego. Słowa, które Bóg kieruje do nas w swoim wyjątkowym zapisie intrygują i skłaniają do głębokich przemyśleń. Główny Redaktor tego dzieła - Duch Święty nadał Pismu Świętemu imienny i nieskończony charakter po to, aby każdy, kto je czyta mógł odnaleźć w nim tajemnicę własnego istnienia i nadzieją swojego powołania, aby każdy, kto je czyta mógł dostrzec obecność Boga nie tylko w historii Ewangelii, ale aby dostrzegł ślady Ewangelii w samym sobie, niezależnie od tego, w jakiej żyje szerokości geograficznej i z jakiej pochodzi epoki. Duch Święty dedykował tę wyjątkową Księgę każdemu człowiekowi z osobna, tym, co odeszli, ale i też tym, co dopiero przyjdą.

Dlaczego mamy czytać we wspólnocie?

Czytanie i rozważanie Pisma Świętego otwiera przed nami przestrzeń do kontaktu z Bogiem. Pozwala Bogu do nas mówić, a nas czyni wrażliwymi na Jego głos i uzdatnia do zadawania Bogu pytań i wreszcie pozwala po prostu pobyć w Jego obecności, w obecności Jego Słowa.

Sposobem, jaki praktykujemy w naszym Kręgu, jest czytanie kolejnych rozdziałów małymi fragmentami. Potem je komentujemy – najpierw osoba czytająca mówi, jak to Słowo do niej przemówiło, później jest czas na uzupełnienia, komentarze, dyskusję. Czytając we wspólnocie, ubogacamy się nawzajem tym, jak ktoś przeżywa Słowo Boże we własnym życiu. Ksiądz zapewnia nam dostęp do fachowych i katolickich komentarzy biblijnych, co jest gwarancją, że zachowujemy ortodoksję.

„Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów Proroctwa…” (Ap 1,3)

Już trzeci rok czytamy pisma św. Jana – wcześniej przerobiliśmy całą Ewangelię, a teraz przyszedł czas na Apokalipsę. Okazuje się, że naprawdę jest ona „orędziem nadziei” (A. Tronina)

Jeżeli czujesz w sobie głód wiedzy, masz w sobie pasję poszukiwań, chcesz słuchać i mieć satysfakcję z rozumienia Pisma Świętego, to dołącz do nas. Zapraszamy ! Spotkania Kręgu Biblijnego odbywają się w co drugi wtorek miesiąca, od 19.00 do 20.30, w salce.

Opiekunem Wspólnoty Kręgu jest ks. Piotr Wróbel. Aby dobrze wykorzystać czas spędzony nad analizą Słowa Bożego,  zachęcamy do udziału we Mszy Świętej bezpośrednio przed spotkaniem.