Stowarzyszenie Krwi Chrystusa

Opiekun: ks. Piotr Wróbel
Spotkania: w III środę miesiąca, od 16.00 do 16.30, oprócz tego cotygodniowa modlitwa podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w środy 12.00-13.00 (III środy: 15.00-16.00, potem spotkanie)

Wspólnotę Krwi Chrystusa początkowo nazywano Bractwem Przenajdroższej Krwi Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Powstała one w bazylice san Nicola w Rzymie w bardzo trudnym okresie - biedy, niewiary i rozbojów. Św. Kasper del Bufalo 8 grudnia 1808 r. wygłosił w tej bazylice płomienne kazanie inauguracyjne Bractwa Przenajdroższej Krwi. Sam przyjmował chętnych, którzy pokochali ukrzyżowanego Pana Jezusa Chrystusa i chcieli uwielbiać Jego Krew przelaną za nas.

Miesiącem szczególnej pobożności Najdroższej Krwi Chrystusa jest lipiec.

- Powstanie Wspólnoty Krwi Chrystusa wiąże się z piękną legendą.

- W momencie powołania Bractwa w bazylice San Nicola znajdowały się relikwie Krwi Chrystusa z Golgoty. Były czczone od 100 lat, bo od 1708 r. I na tej bazie uwielbienia Krwi Chrystusa, w obecności relikwii, powstało pragnienie ratowania świata. Wspólnota powstała, by uwielbiać Krew - cenę naszego zbawienia. Legenda głosi, że jeden z rzymskich legionistów obecny podczas ukrzyżowania Chrystusa na Golgocie zabrał ze sobą kawałek zakrwawionego płaszcza. Członkowie jego rodu przekazywali sobie te relikwie z pokolenia na pokolenie jako najdroższy skarb rodzinny, aż w roku 1708 ofiarowali ją do bazyliki św. Mikołaja w Rzymie, gdzie wystawiono ją na ołtarzu i otoczono szczególną czcią.

- Jakie były dalsze losy relikwii?

- Relikwie są dalej czczone, nie tylko w tej bazylice, ale także w wielu miejscach na świecie.

- W jaki sposób idee Wspólnoty dotarły do Polski?

- Wspólnota Krwi Chrystusa ma charakter międzynarodowy. Została przeszczepiona przez misjonarza o. Winfrieda Wermtera, który był wicegenerałem Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa. Na prośbę ludzi, którzy chcieli wstąpić do Zgromadzenia, został zaproszony do Polski. Ze względu na obowiązki rzadko przyjeżdżał do Polski. Jednak w 1983 r. przyjechał tu na stałe i rozpoczął pracę duszpasterską w Częstochowie, niedaleko Jasnej Góry.

- Jaki jest charyzmat i czym zajmują się członkowie Wspólnoty?

- Przede wszystkim adorujemy Przenajdroższą Krew Chrystusa. Niesiemy także pomoc potrzebującym. Staramy się podać dłoń każdemu, kto potrzebuje bliźniego. Czasami jest to pomoc materialna, czasami rozmowa.
Spotykamy się w grupie na adoracji Najświętszego Sakramentu i spotkaniu w każdą III środę miesiąca .
Na spotkaniach czytamy Pismo Święte, rozważamy je i słuchamy naszego Opiekuna , który wyjaśnia nam Słowo Boże poprzez prowadzenie formacji duchowej /wg. zeszytu formacyjnego /.
Czytanie Pisma Świętego to przedłużanie życia Pana Jezusa. Kiedy czytamy, wybieramy cytat, którym można żyć przez cały tydzień. Jest to tzw. praktyka Słowa Życia. Istnieją trzy elementy tej praktyki: problem, odniesienie się do Słowa Życia, czyli do Jezusa, i owoce tego. Słowo jest wśród nas i my tym słowem żyjemy - to wielkie bogactwo.

- Jak to wygląda w praktyce?

- Gdy np. ktoś nam naubliża, chciałoby się w pierwszym odruchu oddać, zapłacić złem za zło. Ale tutaj wkracza praktyka Słowa Życia. Przypominamy sobie Słowo Życia. Przypominamy, że Pan Jezus jest w tym człowieku, który nam naubliżał. Być może, że Pan Bóg wystawia nas na próbę.

- Jak zostać członkiem Wspólnoty?

- My wierzymy, że Pan Jezus zaprasza do udziału we Wspólnocie. Aby wstąpić do Wspólnoty, należy kontaktować się z animatorka Wspólnoty. Chętny pisze list do Pana Jezusa, w którym wyjaśnia, dlaczego chce wstąpić do Wspólnoty. Potem odprawiana jest Msza św. w intencji tej osoby, a jej list leży na ołtarzu.

Kontakt : Zofia Wojtala + 699 969 140
Opiekunem naszej wspólnoty jest ks. Piotr Wróbel.

Formacja Stowarzyszenia Krwi Chrystusa

Stowarzyszenie Krwi Chrystusa jest wspólnotą duchownych i świeckich, którzy współpracują z adoratorkami, pomagając im w służbie dla zbawienia człowieka oraz żyją duchowością Krwi Chrystusa. Raz w miesiącu członkowie Stowarzyszenia Krwi Chrystusa spotykają się na dzieleniu Słowem Bożym i pogłębianiu osobistej formacji

Fragmenty homilii ze Mszy św. kanonizacyjnej 18 maja 2003

,,Maria De Mattias była całkowicie porwana tajemnicą Krzyża. Miłość do Jezusa Ukrzyżowanego wyraziła się w niej miłością do dusz i pokornym oddaniem „drogiemu bliźniemu”. Polecała: „Uczmy się cierpieć dla Jezusa, który z tak wielką miłością oddał za nas swoją krew. Trudźmy się, by zdobywać dusze dla nieba”. Zachęcała też wszystkich – także i nas dzisiaj – do pójścia za Barankiem, który ofiarował się za nas i to aż do złożenia ofiary ze Swojego życia.”

Z przemówienia Jana Pawła II podczas audiencji 19 maja 2003

,,Kanonizacja Marii De Mattias jest doskonałą okazją do pogłębienia lekcji jej życia oraz do tego, by z jej życia wziąć to, co może pomóc w naszym życiu osobistym. Myślę przede wszystkim o was, drogie siostry Adoratorki Krwi Chrystusa, które radujecie się z wyniesienia na ołtarze waszej Założycielki, a także o was, wierni i czciciele tworzący jej duchową rodzinę. Przesłanie Matki De Mattias jest skierowane do wszystkich chrześcijan, ponieważ ukazuje podstawowe zadanie, jakim jest „mieć wzrok utkwiony w Chrystusie” w każdej chwili życia, nie zapominając nigdy, że On odkupił nas za cenę swojej krwi: „Oddał ją wszystką – powtarzała – oddał za wszystkich”. Życzę, aby wielu poszło za przykładem nowej Świętej. W swoim życiu czyniła wszystko, aby szerzyć chrześcijańskie przykazanie miłości poprzez prowadzenie do jedności i uzdrawianie trudnych sytuacji ówczesnego społeczeństwa. Łatwo można zauważyć, że jej przesłanie i dziś jest bardzo aktualne.”

Jak się modlić Różańcem Krwi Chrystusa?

Na początku:

Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie pośpiesz ku ratunkowi memu
Chwała Ojcu….

Tajemnice : po 5 razy „Ojcze Nasz”

1.Pan Jezus przelał Krew podczas obrzezania ( Łk 2,21 )
2.Pan Jezus przelał Krew podczas modlitwy w Ogrójcu ( Łk 22,44 )
3.Pan Jezus przelał krew podczas biczowania( Mt 27,26 )
4.Pan Jezus przelał Krew podczas cierniem koronowania ( Mk 15,17-18 )
5.Pan Jezus przelał Krew na Drodze Krzyżowej (J 19,17 )
6.Pan Jezus przelał krew przy ukrzyżowaniu ( Mt 27,46 )
7.Pan Jezus przelał krew i wodę przy otwarciu boku włócznią (J 19,33-34 )

Na końcu różańca:

Chwała Ojcu…
Ciebie Panie prosimy ,wspomóż sługi swoje, Które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią