Zespół Charytatywny

Opiekun: Ks. Proboszcz Marek Wrężel
Spotkania: drugi i czwarty piątek miesiąca 16:00 - 17:00

Dopomóż mi Panie czynić miłosierdzie …

„Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie; niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich.” (Siostra Faustyna Dz.163).

Parafialny Zespół Charytatywny - historia

W parafii MBNP, od początku jej powstania, zebrała się grupa osób, która pod przewodnictwem i opieką ówczesnego Ks. Proboszcza Józefa Proroka, chciała bezinteresownie pomagać innym i tak powstał parafialny Zespół Charytatywny.

Przez wszystkie lata funkcjonowania parafii, zmieniał się skład zespołu, jedni odchodzili, w ich miejsce przychodzili następni, ale zawsze ci, którzy nie oczekiwali nic w zamian. Obecnie opiekunem zespołu jest Ks. dr Marek Wrężel – Proboszcz, a pracom zespołu przewodniczy Pani Halina Pakulniewicz. W zespole aktualnie działa kilka osób i dodatkowo kilku innych, angażuje się w okresach przedświątecznych.

Wszyscy członkowie Zespołu pracują społecznie (nieodpłatnie), poświęcając na rzecz pracy w zespole - swój czas i siły, czasem zdrowie, często korzystając także z własnych środków transportu.

Praca Zespołu polega na wielokierunkowej pomocy udzielanej zarówno rodzinom jak i osobom samotnym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkującym w naszej parafii.

Działalność

Główne obszary działalności to:

 1. Comiesięczne wsparcie osób/rodzin, które otrzymują alternatywnie: paczki żywnościowe lub dopłatę do wykupu leków.
 2. Doraźne wsparcie finansowe w sytuacjach/zdarzeniach losowych.
 3. Opłata obiadów dzieciom w szkole podstawowej nr 144, nr 89 i nr 126 - w uzgodnieniu z pedagogiem szkolnym.
 4. Dofinansowanie kolonii letnich oraz innych wyjazdów dzieci i młodzieży, organizowanych przez szkoły i parafię.
 5. Pomoc przedświąteczna - dwa razy w roku, przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
 6. Prowadzenie sklepiku z prasą i literaturą katolicką oraz dewocjonaliami.

Współpraca z instytucjami zewnętrznymi

W ramach swojej działalności - Zespół współpracuje:

 1. z Oratorium Aniołów Stróżów przy Zespole Szkół Salezjańskich (młodzież poświęca swój czas osobom w podeszłym wieku pomagając im w codziennych obowiązkach),
 2. z Radą Dzielnicy Mistrzejowice – pośrednicząc w „Wigilii dla ubogich” w której co roku uczestniczy ok.30 - 35 osób z parafii - wyłonionych przez zespół,
 3. ze Stowarzyszeniem WIOSNA - w ramach programu Szlachetna Paczka - wyszukując i wskazując rodziny/osoby z naszej parafii do objęcia Programem,
 4. z innymi zespołami charytatywnymi oraz z Caritas Archidiecezji Krakowskiej.  

Źródła finansowania działalności

 1. Puszka dla ubogich umieszczona przy wyjściu z kościoła,
 2. Kiermasze świąteczne organizowane dwa razy do roku, sprzedaż okazjonalna (kadzidełka, palmy, gromnice) oraz sprzedaż książek i dewocjonaliów w kiosku.
 3. Sprzedaż świec wigilijnych i baranków wielkanocnych Caritasu (jedna złotówka od każdej sprzedanej sztuki zostaje w parafii do dyspozycji Zespołu Charytatywnego).
 4. Kasa parafialna.

Jak uzyskać pomoc

 1. Aby uzyskać pomoc należy zgłaszać się do ks. Proboszcza (w kancelarii) lub bezpośrednio, w godzinach dyżuru Zespołu, do punktu wydawania paczek.
 2. W sytuacji choroby, niepełnosprawności pomoc może być przekazana osobie upoważnionej np. sąsiadowi.

Godziny dyżuru zespołu charytatywnego

Drugi i czwarty piątek miesiąca od 16.00 do 17.00 – sala obok biblioteki

 „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt. 25,40) – przywołując te słowa zapisane na kartach Ewangelii: zapraszamy wszystkich, którym los osób potrzebujących nie jest obojętny, o wsparcie działalności Zespołu Charytatywnego. Dotychczasowym darczyńcom z całego serca DZIĘKUJEMY

Osoby pragnące zaangażować się w tę formę pomocy bliźnim we Wspólnocie Parafialnej, proszone są o zgłoszenie się u ks. Proboszcza lub w Zespole Charytatywnym w godzinach dyżuru a także w niedzielę w godzinach otwarcia sklepiku). Od 1 grudnia 2020 r., w związku z obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa COVID-19, działalność zespołu charytatywnego została ograniczona.