Nasza Parafia obejmuje swoim patronatem o. Zdzisława Grada, misjonarza posługującego na Madagaskarze oraz ks. Piotra Pawlusa, misjonarza pracującego w Tanzanii. 

Informacje dotyczące ich misyjnej posługi oraz listy, które od nich otrzymujemy będziemy umieszczać w dziale Ave! - z życia parafii

O. Zdzisław Grad SVD

O. Zdzisław Grad SVD

Ks. Piotr Pawlus

Ks. Piotr Pawlus


Jeśli chcesz wesprzeć o. Zdzisława Grada, to prosimy o wpłatę na konto

Stowarzyszenie Misyjno-Chartytatywne
Grodzisko Nowe 273, 37-306 Grodzisko Dolne

94 9187 1024 2003 2000 0143 0001
Tytułem: dla Ojca Grada.

Jeśli chcesz wesprzeć ks. Piotra Pawlusa, to prosimy o wpłatę na konto:

Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej
ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków

Bank Pekao S.A. III O/Kraków 88 1240 2294 1111 0000 3722 9887
Tytułem: Patronat Misyjny dla ks. Piotra Pawlusa