1. KONTAKT
  tel. 12.647.05.63 w.13
  tel. 660 984 145 (sms)
  modlitwa@poczta.fm

 1. DLA SZUKAJĄCYCH MODLITWY WSTAWIENNICZEJ O UZDROWIENIE

--> Informacje wstępne

Poza osobami potrzebującymi liturgicznego egzorcyzmu, od każdego szukającego modlitwy wstawienniczej wymagany jest wysiłek osobistego wejścia w drogę uzdrowienia poprzez lekturę książki „To Jezus leczy złamanych na duchu”[1].

Aby uniknąć nieporozumień, które zdarzają się wśród szukających modlitwy o uzdrowienie, proszę uważnie zapoznać się z tekstem „Uwagi i wyjaśnienia dla szukających pomocy w Modlitwie Wstawienniczej”.

Jeśli po lekturze pierwszej części tekstu „To Jezus leczy złamanych na duchu” nadal będziesz uważać, że Twój problem domaga się tego rodzaju pomocy, proszę opisać swoją sytuację, udzielając informacji ściśle według podanych niżej punktów.

 1. Oświadczam, że podjąłem wysiłek uzdrowienia wewnętrznego poprzez lekturę książki „To Jezus leczy złamanych na duchu” (Napisz tylko: TAK lub NIE)
 2. Imię i nazwisko
 3. Miejsce zamieszkania (piszemy tylko nazwę miejscowości, a mieszkający w Krakowie - w jakiej parafii)
 4. Rok urodzenia
 5. Sytuacja życiowa (stan, zawód)
 6. CO PRZYNAGLA DO SZUKANIA POMOCY W MODLITWIE WSTAWIENNICZEJ? (Piszemy krótko, w dwóch zdaniach!)
 7. Jak oceniasz Twoją aktualną sytuację duchową (gorliwość życia religijnego)?
 8. Kontakt telefoniczny i mailowy                                                               

Zapis proszonych informacji przekazujemy osobiście, pocztą tradycyjną (na adres parafii) lub elektroniczną na adres: modlitwa@poczta.fm). Odpowiedź będzie udzielona telefonicznie lub drogą mailową po rozeznaniu problemu i warunków pomocy.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozeznania sytuacji i zapewnienia stosownych warunków posługi wstawiennictwa.

Informacje otrzymane przed i podczas modlitwy wstawienniczej są traktowane jako tajemnica sumienia i nie będą udostępniane osobom postronnym!

[1] Książka do kupienia na stronie Wydawnictwa eSPe lub do pożyczenia po nabożeństwie z modlitwą o uzdrowienie: [A] w naszym kościele (parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie - Nowej Hucie, os. Bohaterów Września 33) [B] w kościele księży Pallotynów (parafia Matki Bożej Pocieszenia) w Krakowie - Nowej Hucie, ul. Bulwarowa 15 (terminy nabożeństw podane są w linku: NABOŻEŃSTWA).

--> Uwagi i wyjaśnienia dotyczące modlitwy wstawienniczej

 1. Czym jest modlitwa wstawiennicza?

     Przede wszystkim warto zaznaczyć, czym nie jest:    

 • Nie jest spełnianiem życzeń człowieka, których nie konfrontuje z pragnieniami Boga, wyczekując tylko chwili, w której ktoś (ksiądz, grupa modlitewna, specjalna diakonia) pomoże mu wreszcie pozyskać moc Bożą dla ich realizacji.
 • Nie jest wyręczaniem osoby, która dla wejścia w nową sytuację życiową (np. odzyskanie zdrowia fizycznego lub równowagi wewnętrznej) powinna przede wszystkim podjąć osobisty wysiłek.

    Modlitwa wstawiennicza jest przyłączeniem się do bliźniego, który podjął zmaganie celem uwolnienia od trudu emocjonalnego, duchowego, bądź fizycznego (w tym ostatnim wypadku chodzi zwłaszcza o cierpienia, które dla medycyny zdają się być tajemnicą, nie są zdiagnozowane i w związku z tym praktycznie nieprzezwyciężone).

 1. W jakich sytuacjach szukamy pomocy w posłudze modlitwy wstawienniczej?

     Z powyższego, wstępnego wyjaśnienia wynika, że tego rodzaju posługa w szczególny sposób pożądana jest w obliczu:

 • Poważnych Zranień Emocjonalnych 

Ich skutkiem są np. lęki, bolesne wspomnienia, niepohamowana nadwrażliwość w interpretacji słów i zachowań bliźnich, zahamowania, kompleksy, brak równowagi w uczuciach (np. nieustanny smutek, tęsknota, nienasycony głód emocjonalny).

 • Niepokonalnych Trudności Duchowych

Należą do nich np. niezrozumiale silne, natarczywe pokusy, myśli bluźniercze, anormalne przeszkody w modlitwie, nienaturalne skłonności w sferze seksualnej, opresje zewnętrzne (odgłosy, dziwne zjawiska, zapachy w miejscu zamieszkania), nękające poczucie obecności złego ducha.

 • Tajemniczych lub szczególnie przyzywających Miłosierdzia cierpień fizycznych

Za takie uznajemy zwłaszcza te choroby, które istotnie rujnują życie uporządkowane, prowadzone w duchu wiary; jak również cierpienia trudne do wytłumaczenia w kategoriach medycznych oraz takie, w których lekarstwa nie przynoszą oczekiwanego skutku.

 1. Przygotowanie do modlitwy wstawienniczej
 • Stan łaski uświęcającej

Dobrze jest przystąpić do sakramentu pokuty w możliwie bliskim dystansie przed spotkaniem w modlitwie. (W sytuacjach obciążeń praktykami okultystycznymi czy dłuższym czasem bez Eucharystii, pożądana jest nawet spowiedź generalna, tzn. z całego życia lub z dłuższego jego etapu). Jeśli to możliwe, uczestniczymy w tym dniu we Mszy świętej, przyjmując Komunię świętą.

 • Osobiste przygotowanie

   - Zasadniczo od każdego, szukającego pomocy w modlitwie wstawienniczej, wymagane jest wcześniejsze, osobiste przejście drogą uzdrowienia z pomocą książki „To Jezus leczy złamanych na duchu” (obowiązuje lektura przynajmniej części I)[1].

     - Bardzo pożądana jest atmosfera zaufania Miłosierdziu, dlatego zalecamy poprzedzenie wspólnej modlitwy jakimś własnym nabożeństwem (np. Nowenną do Bożego Miłosierdzia).

 1. Uwagi końcowe
 • Osoby kwalifikujące się do pomocy na drodze modlitwy wstawienniczej

     - Modlitwa wstawiennicza jest posługą o charakterze duchowym i religijnym. Jej celem jest spotkanie z osobą Zbawiciela, zmartwychwstałego i żyjącego Jezusa Chrystusa, który jest ze swoim Kościołem. Łaska (proces uzdrowienia) zależna jest od szczerości serca i pragnienia nawrócenia. Dlatego o pomoc taką mogą ubiegać się osoby zagubione (nawet nie mogące aktualnie przyjąć rozgrzeszenia), jeśli mają szczere pragnienie uporządkowania życia.

     - Rodzice mogą ubiegać się o modlitwę tylko nad małymi dziećmi! Począwszy od okresu dojrzewania ubieganie się o łaskę na modlitwie wstawienniczej domaga się już osobistego pragnienia (rosnącego) człowieka.

 • Nieporozumienia          
  Modlitwa wstawiennicza nie jest zabiegiem magicznym. Dlatego prosimy o powstrzymanie się od szukania w niej pomocy tych, którzy nie traktowaliby tej posługi jako wydarzenia religijnego, a zwłaszcza:

     - ludzi tylko zaciekawionych lub szukających ponadnaturalnych doznań;

     - odmawiających osobistego wysiłku duchowego;

     - przeżywających trudności uznane za zwyczajne (powszednie), które nie budzą podejrzeń o duchowe konotacje;

     - nietroszczących się o wymaganą roztropnością elementarną pomoc medyczną.

[1] Ks. Jan Reczek, To Jezus leczy złamanych na duchu, Kraków 2005. Książka dostępna w księgarni internetowej Wydawnictwa eSPe (o możliwościach pożyczenia czytaj w „Informacjach wstępnych”).


 1. JEŚLI SZUKASZ  POSŁUGI  EGZORCYZMU

--> Koniecznie zapoznaj się z wyjaśnieniem: „Zanim zadzwonisz do egzorcysty" (krótki film na stronie oznaczonej poniżej):

    https://diecezja.tarnow.pl/index.php/instytucje/110-instytucje/791-diecezjalni-egzorcysci

(film został nagrany na potrzeby duszpasterstwa diecezji tarnowskiej, ale zawiera rady stosowne dla każdego potrzebującego)

--> Gdy podejrzewasz, że Twoja sytuacja domaga się najpierw rozeznania z  pomocą psychologa, poszukaj kontaktu:


W roku szkolnym 2023/24 na terenie Archidiecezji Krakowskiej
planowane są Msze Święte z modlitwą o uzdrowienie wewnętrzne
w następującym porządku

 

Terminy w Parafii MBNP (os. Bohaterów Września) 

Trzecie soboty miesiąca:

   • 16 WRZEŚNIA 2023 - godz. 15:00
   • 21 PAŹDZIERNIKA 2023 - godz. 15:00
   • 18 LISTOPADA 2023 - godz. 15:00
   • 16 GRUDNIA 2023 - godz. 15:00
   • 20 STYCZNIA 2024 - godz. 15:00
   • 17 LUTEGO 2024 - godz. 15:00
   • 16 MARCA 2024 - godz. 15:00
   • 20 KWIETNIA  2024 - godz. 15:00
   • 18 MAJA 2024 - godz. 15:00
   • 15 CZERWCA 2024 - godz.  15:00

 

Terminy w Parafii MB Pocieszenia (Pallotyni – ul. Bulwarowa) 

Poza wyjątkami są to pierwsze soboty miesiąca (zawsze o godz. 15:00):

   • -------------------
   •  7 PAŹDZIERNIKA 2023 R.
   •  4 LISTOPADA 2023 R.
   •  2 GRUDNIA 2023 R.
   • -----------------
   •  3 LUTEGO 2024 R.
   •  2 MARCA 2024 R.
   •  6 KWIETNIA 2024 R.
   •  4 MAJA 2024 R.
   •  1 CZERWCA 2024 R.

Terminy w Santuarium Jana Pawła II 

   • 25 listopada 2023 - godz. 17:00
   • 10 lutego 2024 -  godz. 17:00
   • 27 kwietnia 2024 - godz. 17:00
   • 22 czerwca 2024 - godz. 17:00
   • 28 września 2024 - godz. 17:00
   • 23 listopada 2024 - godz. 17:00

Terminy w Niepołomicach 

   • Czwartek 16 listopada 2023 - godz. 19:00
   • Czwartek 8 lutego 2024 - godz. 19:00
   • Czwartek 25 kwietnia 2024 - godz. 19:00

 

Terminy Mszy świętych z modlitwą o uzdrowienie na Podhalu
w Rabce (w parafii św. Teresy) oraz w Ludźmierzu
w roku szkolnym 2023/2024

RABKA

LUDŹMIERZ

15.09.2023

19.10.2023*

17.11.2023

21.12.2023

19.01.2024

15.02.2024

15.03.2024

18.04.2024

17.05.2024

20.06.2024

* Uwaga! Nabożeństwo zaplanowane w Ludźmierzu 19 X 2023 r. nie odbędzie się!