NA CHWAŁĘ BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO, DLA UCZCZENIA MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY  PATRONKI NASZEJ PARAFII 

W trzynastym roku pontyfikatu Ojca Św. Jana Pawła II, w roku czwartej pielgrzymki papieża do Ojczyzny, w czasie której spotkał się Młodzieżą całego świata na Jasnej Górze w Częstochowie dnia 14-15 sierpnia, w roku upadku totalitarnego systemu komunistycznego w Europie, w roku wielkich przemian w naszym kraju, zmierzających do pełnej wolności i demokratyzacji życia, pod przewodnictwem prezydenta Rzeczpospolitej p. Lecha Wałęsy (katolika), gdy Prymasem Polski był J. Em. ks. Kard. Józef Glemp, a Kościołem krakowskim kierował J. Em. ks. Kard. Franciszek Macharski Metropolita Archidiecezji krakowskiej, Biskupami Pomocniczymi byli: J. E. ks. Bp. Julian Grobicki, J. E. ks. Bp. Stanisław Smoleński, J. E. ks. Bp. Albin Małysiak, J. E. ks. Bp. Kazimierz Górny, J. E. ks. Bp. Jan Szkodoń, J. E. ks. Bp. Kazimierz Nycz, wmurowano Kamień Węgielny nowej świątyni dla parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, erygowanej Dekretem Arcybiskupa Metropolity dnia 13.VIII.1990 na osiedlu Bohaterów Września w Krakowie Mistrzjowicach, Dekanat św. Krzyża.

Aktu wmurowania dokonał J. E. ks. Kard. Franciszek Macharski inicjator budowy tej świątyni w trosce o dobro duchowe wiernych z osiedli: Mistrzejowice, Bohaterów Września i Piastów, wydzielonych z parafii p.w. św. Maksymiliana. Kamień Węgielny wzięty z Katedry Wawelskiej  Matki Kościołów Archidiecezji, został poświecony przez umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II dnia 14. VIII. b.r. podczas konsekracji nowej świątyni p.w. św. Piotra Ap. W rodzinnym mieście papieża w Wadowicach.

Podniosła uroczystość wmurowania Kamienia zgromadziła na Mszy św. w dniu 24.XI.1991r. o godz. 10.30 wiernych parafii św. Maksymiliana i nowej parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Budowany Kościół jest wyrazem wiary i miłości Boga nade wszystko, naszego pokolenia i troski o przyszłość młodego pokolenia tych osiedli oraz wychowania go w duchu zasad i wartości chrześcijańskich, pokolenia
przed którym Opatrzność Boża ukazuje perspektywę wejścia w trzecie Tysiąclecie Chrześcijaństwa, w duchu wdzięczności i odpowiedzialności za skarb i światło wiary.

W dniu dzisiejszym staropolskie Bóg zapłać! wspólnota obu parafii składa J. E. ks. Kard. Franciszkowi Macharskiemu za ogromną życzliwość i spieszenie z pomocą w realizacji tego dzieła. Niech też w pamięci zostaną autorzy projektu kościoła: p. inż. architekt Marcin Stępniewski Janowski główny architekt, p. prof. dr doc. hab. Zbigniew Janowski z Politechniki Krakowskiej konsultant i inspektor nadzoru, a także wykonawcy p. Krzysztof Wojciechowski kierownik firmy budowlanej „Gama”  wykonawca fundamentów. P. inż. dr Andrzej Więckowski, kierownik firmy budowlanej „Dom” i kierownik budowy kościoła, zastępca kierownika p. Maciej Ciećkiewicz i majster p. Krzysztof Surówka oraz pracownicy tej firmy.

Dziekanem był ks. Prałat Janusz Gil. Pierwszym proboszczem był ks. Józef Prorok, z którym w budowie kościoła współpracował ks. Andrzej Kopacz wik. par. św. Maksymiliana, wikariuszami byli: ks. Franciszek Jeleśniański, ks. Andrzej Klimara, ks. Roman Łędzki i ks. Janusz Widur. W Krakowie Mistrzejowicach dnia 24.XI.1991 r. W uroczystość Chrystusa Króla Wrzechświata.