Radio Maryja

Opiekun: ks. Paweł Drobny
Spotkania: w każdy 4-ty poniedziałek miesiąca po Mszy świętej o 18:30, w salce

Koło Przyjaciół Radia Maryja przy parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy os. Bohaterów Września, XV Dz. Miasta Krakowa - Mistrzejowice

Informacje ogólne o Radiu Maryja i jego dziełach.

I. Czym jest Radio Maryja? Dlaczego warto go słuchać.

Jako katolickie radio pomaga w kontakcie z Bogiem, dlatego w jego programach jest dużo wspólnej modlitwy, konferencji o życiu w Bogu, o życiu Ewangelią, o tym jak podporządkować swoje sprawy prawu Bożemu i...jak swoim istnieniem w każdym miejscu i czasie oddawać chwałę Bogu.

W zgodzie z Katolicką Nauką społeczną Kościoła, Radio Maryja udostępnia również codziennie czas antenowy sprawom społecznym, a także polityce, która - wg Ojca Św. Jana Pawła II, jest roztropnym dobrem służącym człowiekowi. Z Radia Maryja można nie tylko czerpać prawdę, ale też swoim głosem na „żywo”, uczestniczyć w codziennych audycjach. W ciągu 24 godzin można zna-leźć w Radio bogaty program dla ducha, serca i umysłu.

Można usłyszeć wiadomości,katechezę, modlitwę i tematy społeczne; porady pedagoga i psychologa, porady lekarskie, ekologiczne i kulinarne, jaką lekturę czytać itp.; programy dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych, dla inteligencji, robotników i rolników, dla świeckich i duchownych oraz audycje dla chorych. A cały program realizowany jest w dialogu ze słuchaczami, dla których jest „otwarty mikrofon” (Radio Maryja to pierwsze w Polsce radio interaktywne). Dialog prowadzą kapłani, profesorzy, różni specjaliści, m.in. posłowie i senatorzy,ludzie zajmujący wysokie stanowiska samorządowe i urzędy. W radiu Maryja nie ma reklam.

Radio Maryja utrzymuje się tylko z dobrowolnych ofiar -”Darów Serca” słuchaczy, co stanowi o jego sile i niezależności.

Oto niektóre stałe punkty programu Radia:

 • Msza św. - transmisja z kościoła św. Józefa w Toruniu – godz. 7.00
 • Katecheza – godz. 8.30, 17.10, 3.05
 • Aktualności dnia – godz. 13.10, 16.10, 4.10
 • Audycje dla młodzieży: – godz. 16.30 i 21.40
 • ( w piątek - pod tyt. Czas wzrastania )
 • Rozmowy niedokończone - godz. 18.15 i 21.45
 • Audycje dla dzieci codziennie 10.05 i 19.30
 • „Audycja dla małżonków i rodziców”, wtorek 21.40
 • „Audycja dla chorych” - niedziela 13.00
 • Audycja „Dla rolników” - niedziela 15.15
 • Troska o rodzinę – comiesięczne pierwszoczwartkowe spotkania w kaliskim sanktuarium  św. Józefa

II. Dlaczego warto oglądać TV TRWAM ?

to katolicka, jedyna w Polsce telewizja z niezależnym programem, opartym na prawdzie i dobru służącym człowiekowi, w świetle Ewangelii i Nauki społecznej Kościoła. Program zawiera bogactwo form i treści: ciekawe filmy, spotkania z ludźmi nauki, polityki, kultury, transmisje z religijnych spotkań w parafiach całej Polski oraz z Watykanu i innych ważnych miejsc.

TRWAM w obliczu kłamstwa, terroru, i manipulacji liberalnych mediów, emituje prawdę oraz wnosi pokój, dobro i miłość do ludzi, wiernie służąc człowiekowi Kościołowi i to katolicka, jedyna w Polsce telewizja z niezależnym programem, opartym na prawdzie i dobru służącym człowiekowi, w świetle Ewangelii i nauki Społecznej Kościoła.
Ojczyźnie.Ojczyźnie.

TV TRWAM o godz. 21.00 łączy się codziennie na Apel z Kaplicą Cudownego Obrazu na Jasnej Górze, w niedziele i święta o godz. 9.30 łączy się na przekaz Mszy św.


III.Ważniejsze wydarzenia z działalności Radia Maryja i Dzieł przy nim wyrosłych.

Pierwszy głos Radia Maryja. Słowa powitania słuchaczy: - „Tu Radio Maryja - katolicki głos w naszych domach. Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.” - po raz pierwszy pojawiły się 8 grudnia 1991 r.

Tymi samymi słowy Radio wita swoich słuchaczy do dziś.

Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja do Rzymu:
1. - 23 marca 1994 r - ok. 5 tysięcy pielgrzymów;
2.- 29 marca 1995 r. - ok. 13 tysięcy pielgrzymów;
3.- 18 kwietnia 1996 r. - ok. 15 tysięcy pielgrzymów;
4. - 16 października 1997 r. ok. 10 tys. pielgrzymów
5.- 16 października 2000 r. - kilka tys. pielgrzymów

- Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci.
zrzeszające dzieci w Polsce i na całym świecie, powstały w lipcu 1997 r. Dziś koła te zrzeszają około 130 tysięcy dzieci niemalże z 20 krajów.
Dzieci na Jasną Górę pielgrzymują wraz ze swoimi opiekunami co roku, począwszy od 21 marca 1999

- Pierwsza pielgrzymka Radia na Jasną Górę.
Było to 11 lipca 1993 r. (w drugą niedzielę m-ca)
U stóp Matki Bożej było przwie 5 tysięcy pielgrzymów-słuchaczy Radia Maryja. Dzisiaj liczebność pielgrzymów na lipcowej pielgrzymce sięga pół miliona osób.

Ukazanie się pierwszego numeru „Naszego Dziennika”
Było to 29 stycznia 1998 r. ND jest jedynym dziennikiem ogólnopolski o czysto polskim kapitale. Jego wydawcą jest spółka „Spes” Pismo na przestrzeni ponad 10 lat istnienia zyskało sobie życzliwe przyjęcie i zdobyło zasłużone uznanie wśród czytelników i fachowców z dziedziny przsoznawstwa.

SOS dla Radia Maryja
Dnia 8 lipca 1999 r. zawiązał się Komitet Ratowania Radia Maryja „SOS dla Radia Maryja”. Komitet ten w krótkim czasie uzyskał imienne deklaracje poparcia od ponad 7 milionów Polaków.

Rozpoczęcie działalności Wyższej Szkoły Kultury Zajęcia na WSKSiM rozpoczęło 150 studentów. 20.10. 2001 r.
Wykład inauguracyjny o. prof. A. Krapca, wybitnego filozofa, założyciela polskiej Szkoły Filozofii przy KUL.
Wg rankingu wyższych uczelni, zajmuje czołowe miejsce w Polsce i pierwsze w regionie.

Fundacja „Lux Veritatis”
we Wrocławiu, Oddział w Toruniu - odpowiedzialna jest za nadawanie programu Telewizji TRWAM.

Fundacja „Nasza Przyszłość”
Za jej pośrednictwem można nabyć nagrania audycji Radiowych i wydawnictwa książkowe.

Fundacja „Servire Veritati”
Instytut Edukacji Narodowej z siedzibą w Lublinie prowadzi różnorodną działalność edukacyjno-wydawniczą. Wydaje periodyk „Cywilizacja”

Wyrazy podziękowania dla Radia Maryja
Episkopat Polski zebrany na posiedzeniu w dniu 2 maja 2006 r. na Jasnej Górze w swym oświadczeniu wyraził wdzięczność i uznanie za ewangelizacyjną posługę Radia Maryja.

Przyznanie medalu „MILITO PRO CHRISTO”
Radio Maryja, Telewizja TRWAM i Nasz Dziennik w dniu 5 stycznia 2008 r. uhonorowane zostały corocznym medalem „MILITIO PRO CHRISTO”, nadawanym przez Ordynariat Polowy Wojska Polskiego, dla podkreślenia zasług osób lub instytucji,które swoją działalnością dają świadectwo najwyższym wartościom oraz wytrwale służą Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej.

W uzasadnieniu nadania Medalu podano:
- za wytrwałą i bezkompromisową obronę Prawdy;
- za krzepienie ducha polskiego wśród rodaków w kraju i poza jego granicami;
- za pielęgnowanie z miłością polskiego etosu narodowego w duchu szacunku do braci z innych narodów;
- za rzetelną edukację religijną i historyczną;
- za rozwijanie kultury i ducha modlitwy;
- za przywracanie zbiorowej pamięci niesprawiedliwie zapomnianych wielkich Polaków: bohaterów, twórców kultury, duchownych;
- za ukazywanie piękna i dobra Kościoła Katolickiego; jego przeszłości i teraźniejszości;
- za twórcze organizowanie talentów Polaków wszystkich pokoleń ku dobru wspólnemu;
- za rozwijanie duchowego i intelektualnego potencjału naszej młodzieży
(audycje: „Czas Wzrastania”, „Pokój gościnny”, pielgrzymki dzieci i młodzieży na Jasną Górę);
- za stworzenie mediów, które stają się forum wymiany myśli na najważniejsze tematy dotyczące człowieka, przemilczane w innych mediach;
- za przywracanie w świadomości społecznej etosu szacunku dla ludzi starszych, chorych, cierpiących;
- za systematyczne upowszechnianie nauczania Jana Pawła II;
- za promowanie kultury i tradycji Wojska Polskiego
(pieśni religijne i patriotyczne, poezja, świadkowie i uczestnicy walk o niepodległość Polski );
- za upowszechnianie nauczania Biskupa Polowego w najważniejsze polskie święta patriotyczne
( 3 mają i 11 listopada – transmisje Mszy świętych w Radiu Maryja i Telewizji TRWAM);
- za rzetelne informowanie opinii publicznej o inicjatywach duszpasterstwa wojskowego, służących dobru wspólnemu;
- za otwartość wobec wszystkich ludzi dobrej woli, kochających swoją Ojczyznę i uczciwie poszukujących Prawdy;
- za promowanie dobrej lektury duchowej; przypominanie najważniejszych dzieł kultury duchowej chrześcijaństwa;
- za ukazywanie twórczych postaw i dorobku ludzi polskiej prowincji, nieobecnych w największych opiniotwórczych mediach;
- za konsekwentną modlitwę za prześladowców Kościoła;
- za promieniowanie świadectwa synowskiej Miłości do Matki Bożej Królowej Polski,

w roku 2008 przyznaję medal „MILITO PRO CHRISTO” Radiu Maryja, Telewizji TRWAM i „Naszemu Dziennikowi”.

Podpisał: Ks. bp. Prof. dr hab. Tadeusz Płoski
Biskup Polowy Wojska Polskiego

IV. Informacje parafialnego KOŁA PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA - z „Własnego Podwórka”

Mija 5 lat od powstania Koła Przyjaciół Radia Maryja przy naszej parafii - Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Stanowi to niewiele, w odniesieniu do prawie 18 lat istnienia Radia, ale jednocześnie dużo, aby okrzepnąć i zdobyć doświadczenie w pokonywaniu codziennych trudności, nabrać przekonania do czynienia dobra.

Od początku naszych spotkań „formacyjnych”, które odbywają się w salce bezpośrednio po Mszy św., wskazania jak żyć na drodze ku świętości, jak wypełniać wolę Bożą, która jest każdemu człowiekowi tu na ziemi przypisana, czerpiemy z nauki Ojca Świętego Jana Pawła II. Ojciec Św. wielekroć kierował słowa do Rodziny Radia Maryja - a tym samym do wszystkich wierzących Polaków. I tak 29 marca 1995 r. w Rzymie do pielgrzymów - słuchaczy Radia powiedział:
Moi drodzy, zadaniem Radia Maryja jest ewangelizacja, to znaczy rozprzestrzenianie Bożego orędzia
zbawienia, głoszenie Dobrej Nowiny, dzielenie się nią z każdym człowiekiem dobrej woli. (…) Ja Panu Bogu
dziękuję codziennie , że jest w Polsce takie Radio, że się nazywa Radio Maryja” (…) Myślę, że macie wiele
do zrobienia w Polsce, wiele do zrobienia przez codzienną modlitwę, przez gruntowanie, pogłębianie
wiary, przez wpływ na rodziny, przez wpływ na Młodzież”. ( Rzym 29.III.1995 r. )

W wiele razy Ojciec Św. Jan Paweł II podkreślał, jak ważną rzeczą jest aktywne uczestnictwo katolików w życiu społecznym i politycznym każdego narodu, jak ważne są postawy poszukujące i głoszące prawdę. Dodawał jednocześnie, że przez politykę należy rozumieć dobro, służące człowiekowi. W przywołanej wyżej pielgrzymce do Rodziny Radia Maryja powiedział:
 Trzeba dawać świadectwo prawdom i wartościom, które wyznajemy jako chrześcijanie: w rodzinie,
miejscu pracy, w szkole,w domu. Taka ewangelizacja (…) nabiera swoistego charakteru i szczególnej
skuteczności”.


16 października 1997 r. Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział:
 Wielki jest wkład waszego Radia w dzieło ewangelizacyjne. Dzięki waszym transmisjom myśl o Bogu
dociera do wielu ludzi i środowisk w Polsce, a także poza jej granice oraz na inne kontynenty

Radio Maryja jest narzędziem nowej Ewangelizacji, jedynym ogólnopolskim Radiem o zasięgu światowym, które pełni posługę mimo wielu przeciwności i ataków postmodernizmu i liberalizmu. Kościół katolicki coraz większą wagę przywiązuje do roli środków społecznego przekazu i wielkiej odpowiedzialności dziennikarzy w życiu społeczeństwa. To właśnie kierując się nauką Ojca Św. Jana Pawła II , przy Radiu Maryja w Toruniu, z inicjatywy ojca Dyrektora dr Tadeusza Rydzyka powstała Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej ( WSKSiM ), kształcąca m.in. dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych.


W rankingu 356 prywatnych, wyższych uczelni istniejących na terenie Polski, uczelnia ta zajęła b. wysokie 21 miejsce i pierwsze miejsce na terenie województwa Pomorskiego. Wysoki poziom kształcenia zapewniają uczeni z ośrodków naukowych: Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Torunia, Warszawy i z zagranicy. Warto bliżej zapoznać się z tą wspaniałą Uczelnią, nie tylko kształcącą na wysokim poziomie studentów, ale i prowadzącą w duchu katolickim wychowanie. Niedawno, w niedzielę 20 września obchodziliśmy w Polsce światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ojciec Św. Jan Paweł II podkreślał wielką odpowiedzialność, która spoczywa w dzisiejszych czasach na mas-mediach.

W naszym Kole Przyjaciół Radia Maryja na właściwym miejscu znajduje się sprawa formacji duchowej, którą aktualnie zawdzięczamy opiekunowi Koła, ks. Andrzejowi Kubieńcowi. Spotykamy się raz w miesiącu na zamówionej przez Koło Mszy św., (o godz. 1700, w IV-ty piątek m-ca), w intencji: Ojca Św., Ojczyzny, Radia Maryja i Dzieł przy nim powstałych. W czasie Homilii mamy możliwość wysłuchania słów formacji duchowej, umacniającej naszą dojrzałość w wierze.  Nieodłącznym elementem formacji jest modlitwa różańcowa albo rozważanie Drogi Krzyżowej na zewnątrz , bądź wewnątrz kościoła, przed Mszą św. Jako członkowie Rodziny Radia Maryja wiele czasu poświęcamy modlitwie razem z Radiem w naszych rodzinach. Również w gronie naszych najbliższych, a także znajomych i przyjaciół, rozmawiamy na różne tematy z kręgu Nauki społecznej Kościoła, bowiem członkowie i sympatycy Koła Radia Maryja są katolikami świadomymi swej roli w Kościele i społeczeństwie. Szkoda tylko, że nie obserwuje się należytego zrozumienia i zainteresowania Dziełem Nowej Ewangelizacji, jakim jest Radio, wśród młodego i średniego pokolenia na terenie Parafii dużych miast. Wiele mamy do zrobienia - używając słów Ojca Św. Jana Pawła II, a właściwie - wiele do odrobienia zaległości., żeby nie popaść w grzech zaniechania, za który – my członkowie Kościoła - świeccy, a także i duchowni, poniesiemy przed Bogiem kiedyś odpowiedzialność.

Brakuje nam w naszym gronie słuchaczy Radia Maryja, widzów TV TRWAM i czytelników codziennej, jedynej  ogólnopolskiej gazety katolickiej - „Naszego Dziennika” wywodzących się z młodego i średniego pokolenia Polaków, szczególnie z terenu dużych miast. Jest to nasz wspólny problem: Rodziców i Księży Katechetów. Trzeba nam budzić świadomość patriotyczną Polaków, zwłaszcza teraz, kiedy zrzekliśmy się części swojej własnej suwerenności. Zaczyna się też mówić o tym coraz częściej i w mediach publicznych. Oby ziarno „zasiewu” padło na podatny grunt, uprawiany przez dobre wychowanie w Rodzinie, Szkole i Kościele.

Harmonogram spotkań Koła Przyjaciół Radia Maryja od września 2009 do mają 2010 r.

Zapraszamy w każdy 4-ty piątek miesiąca na Mszę św. o godz. 1830, w intencji Ojcz Św.,Ojczyzny, Radia Maryja i TV TRWAM. Po Eucharystii w salce katechetycznej odbywa się spotkanie członków Koła. Na godzinę przed Eucharystią zbieramy się na modlitwie Różańcowej , bądź na rozważaniu męki Pana Jezusa w czasie Drogi Krzyżowej. W pierwszą środę każdego miesiąca, od godz. 17.00 do 18.00, Koło Przyjaciół Radia Maryja przewodniczy Adoracji Najświętszego Sakramentu