Rada duszpasterska

Opiekun: Ks. Proboszcz Marek Wrężel
Spotkania: zgodnie z harmonogramem Rady

W Statucie Duszpasterskiej Rady Parafialnej jest określony jej cel. Ma ona rozwijać i pogłębiać życie religijne w Parafii przez współpracę duchowieństwa i katolików świeckich. Głos Rady ma charakter doradczy, a opinie swą Rada wyraża kolegialnie. Decyzje podejmuje Proboszcz, który osobiście przewodniczy spotkaniom Rady. Spotkania Rady odbywają się zasadniczo raz na kwartał z wyjątkiem okresu wakacyjnego. Kadencja Rady trwa trzy lata.

Obecną Radę tworzy 20 członków, w tym siostra Przełożona. Kadencja obecnej Rady rozpoczęła się w 2021 r. Podjęła ona zadanie ożywienia życia religijnego w naszej wspólnocie parafialnej oraz współodpowiedzialności za jej przyszłość. Przewodniczącym Rady jest Pani Edyta Kurnik, natomiast skarbnikiem Pani Paulina Nowak.