Oaza Rodzin

Opiekun: ks. Paweł Drobny, ks. Piotr Wróbel
Spotkania: raz w miesiącu, według harmonogramu poszczególnych Kręgów

Ruch Domowy Kościół (RDK, nazywany także Oazą Rodzin) jest małżeńsko rodzinnym ruchem świeckich w Kościele. Łączy w sobie charyzmaty dwóch ruchów: Ruchu Światło Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre Dame (Grupy  Matki Bożej), który powstał we Francji w 1938 r. z inicjatywy kilku małżeństw i przy współudziale ks. Henri Caffarela. Dorobek i doświadczenia obu tych ruchów, jak również nauka Soboru Watykańskiego II o małżeństwie i rodzinie, zainspirowały ks. Franciszka Blachnickiego (twórcę Ruchu Światło-Życie) do pracy z rodzinami i do utworzenia ruchu wspólnoty rodzinnej, który ostatecznie nazwał Ruchem Domowy Kościół (DK). Za datę powstania DK przyjmuje się rok 1973. W rozwoju Domowego Kościoła ściśle współdziałała z Założycielem S. Jadwiga Skudro,  RSCJ.

Domowy Kościół jest ruchem rodzinnym, mającym na celu pogłębianie duchowości małżeńskiej. Jego członkowie dążą do bliższego poznania Boga zachowując jedność małżeńską i rodzinną. Ruch pragnie pomóc małżonkom trwającym w sakramentalnym związku w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

W naszej parafii pierwszy krąg powstał w grudniu 2006 roku. Składa się z trzech małżeństw. Pierwszym opiekunem duchowym kręgu był ks. Jerzy Filek. W ciągu roku został przeniesiony do Tarnawy, aby pełnić posługę proboszcza dla tamtejszej parafii. Następnym opiekunem był ks. Mirosław Kubek, który w wakacje 2009 roku został przeniesiony do parafii na Kurdwanowie w Krakowie. Kolejnym opiekunem był ks. Marcin Meres, który w 2021 roku został wikariuszem w Trzebini - Sierszy. Dzięki Bożej Łasce we wrześniu 2009 powstał drugi krąg. Trzeci krąg powstał w 2011 roku. W 2013 roku z tych trzech kręgów powstały dwa i utworzył się "nowy trzeci". W 2014 roku zawiązał się czwarty krąg. Obecnie opiekunami Oazy Rodzin są ks. Paweł Drobny i ks. Piotr Wróbel. Tworzy się krąg numer pięć - zapraszamy chętne małżeństwa!

Serdecznie zapraszamy wszystkie Rodziny, które chciałyby przyłączyć się do wspólnoty Domowego Kościoła!

Modlimy się (w miarę możliwości):

  • w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na „dziecięcej” Mszy Świętej o godz. 12.00. w Kaplicy św. Józefa.
  • w każdy pierwszy wtorek miesiąca podczas wieczornej Mszy Świętej za rodziny i małżeństwa (czytamy modlitwę wiernych i modlitwy podczas adoracji Najświętszego Sakramentu)

Dodatkowo cała nasza wspólnota podzielona jest na pięć grup, które nazywają się KRĘGAMI. Każdy krąg spotyka się w jednym z mieszkań (wyjątkowo na plebanii) również raz miesiącu. Oczywiście razem z dziećmi! Czekamy na Was!

Rodziny z Domowego Kościoła parafii M.B. Nieustającej Pomocy