Wieczór uwielbienia 2022

sobota 25.06.2022

W wigilię odpustu parafialnego, odbył się w naszym kościele koncert uwielbieniowy pt. „Uczyń ze mnie swego sługę”, który poprowadził Paweł Dudzik z zespołem. Zdj. ks. Jarosław Chlebda