Zaproszenie do Wspólnoty Żywego Różańca

sobota, 28-05-2022


Wspólnota Żywego Różańca działająca przy naszej parafii serdecznie zaprasza parafian w każdym wieku do wstąpienia w szeregi członków róż różańcowych. We wszystkich objawieniach Matki Bożej. na całym świecie powtarza się nieustannie prośba o modlitwę różańcową. A czy my dziś pamiętamy o tej prośbie Maryi?

"Różaniec jest duchową "bronią" w walce ze złem, z wszelką przemocą, w zmaganiach o pokój w sercach, rodzinach, społeczeństwie i na świecie."

Benedykt XVI

Kochani

Świat dziś tak bardzo potrzebuje modlitewnego wsparcia. Modlitwa różańcowa jest wyrazem pełnego wnikania w życie Jezusa oraz prowadzi do głębszego jego poznania. Z tego to właśnie powodu jest modlitwą uniwersalną na całym świecie. Potrafi jednoczyć wszystkich wokół Chrystusa razem z Maryją. Powierzmy Jezusowi przez ręce Maryi nasze troski, zawierzmy się jej opiece. Wstąpmy do jej szkoły, bo różaniec to ratunek dla Polski i świata.

Siostry i Bracia, bierzmy więc do ręki różaniec i czyńmy go szkołą chrześcijańskich cnót w niełatwym dziś świecie - w naszej Ojczyźnie i naszych rodzinach. Zróbmy wszystko, co możliwe, aby „uczynić Różaniec modlitwą wszystkich”

ZAPRASZAMY, DOŁĄCZ DO NASZEJ PARAFIALNEJ RODZINY RÓŻAŃCOWEJ - Modlitwa różańcowa jest bliska wielu sercom, dla wielu ma ogromną wartość. Jest pomocą w trudnych chwilach, bronią przeciw złu. Tym, którzy odmawiają Różaniec, Matka Boża w swoich objawieniach obiecała wiele łask, pomoc w potrzebach, niepowodzeniach oraz osiągnięciu chwały nieba przy Jej matczynym boku.

Może to właśnie ten dzień, miesiąc i czas, by czynnie włączyć się w życie naszej parafialnej wspólnoty Żywego Różańca. Modlimy się w intencjach powierzonych przez Kościół, parafię i swoich własnych. Wszyscy członkowie Żywego Różańca są otoczeni modlitwą pozostałych członków Żywego Różańca, tak za życia, jak i po śmierci.

Zapraszamy Siostro, Bracie podejmij wyzwanie i wyrusz z nami w niezwykłą podróż szlakiem różańcowych tajemnic. Spotkajmy się na różańcowym szlaku i otoczmy różańcem naszą parafie, nasze rodziny i nas samych. Przedstawmy przez ręce Maryi Jezusowi nasze dziękczynienia i prośby, nasze wzloty i upadki. Zawierzmy nasze rodziny, gdzie pełno spraw trudnych i po ludzku wydających się nie do rozwiązania. Zawierzmy także tych, którzy przeżywają kryzys wiary, może to nasi bliscy: współmałżonek, dzieci, wnuki aby Maryja pomogła im na nowo odkryć drogę wiary i przyprowadziła ich do Jezusa. Powierzmy w różańcu  trudy i radości każdego dnia. Zawierzmy dzieci i młodzież. Dajmy świadectwo i zachęcajmy innych do modlitwy na różańcu. Módlmy się każdego dnia, by nie zabrakło ludzi przeżywających słowa i czyny Jezusa Chrystusa, w tajemnicach radości i światła, boleści i chwały, oraz swoją postawą i zaangażowaniem odważnie głoszących ewangelię w swoich środowiskach.

Obecnie w naszej wspólnocie jest 27 róż różańcowych po 20 osób każda, są 3 róże męskie i 17 róż kobiet oraz 7 róż mieszanych. Każda róża to wspólnota 20 osób odmawiających codziennie po 1 tajemnicy różańca to znaczy, że codziennie jest przez te osoby w sumie odmawiany cały różaniec. Obecnie mamy do uzupełnienia cztery puste miejsca w istniejących różach, oraz rozpoczynamy tworzenie nowej 28 róży pod wezwaniem Błogosławionego Prymasa Stefana Wyszyńskiego, a po jej utworzeniu będziemy tworzyć kolejne nowe róże.

Opiekunem wspólnoty żywego Różańca jest Ks. Paweł Drobny

Spotykamy się w każdą pierwszą sobotę na Mszy świętej z nauką dla członków wspólnoty o godzinie 7.30 i bezpośrednio po niej na modlitwie różańcowej przed Najświętszym Sakramentem, oraz w pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy świętej o godzinie 7.30 po której jest zmiana tajemnic różańcowych, prowadzimy także różaniec w każda czwartą i piątą środę miesiąca o godzinie 17.00. Zapisać można się w zakrystii, u księdza opiekuna, u zelatorki wspólnoty Stanisławy Zaprzelskiej - telefon kontaktowy 511-703-844 lub pisząc na adres poczty email:rozaniecpmbnp@poczta.fm

Wszelkie informacje o wspólnocie można znaleźć na stronie naszej parafii: www.maryja-mistrzejowice.pl, w zakładce wspólnoty parafialne->Stowarzyszenie Żywego Różańca (tutaj)

Natomiast informacje o Żywym różańcu w diecezji można znaleźć na stronie www.zr.diecezja.pl